Phân tích phí hoạt động Template Phân tích phí hoạt động

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 118,5 KB
  • Lượt xem: 348
  • Lượt tải: 258
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Mẫu này được thiết kế để giúp bạn tạo ra một báo cáo phân tích chi phí hoạt động cho thấy khoản mục chi phí quan trọng từ lợi nhuận của công ty bạn, so sánh chi phí thực tế để tạo ra một bản báo cáo sai số và một biểu đồ so sánh. Mỗi bảng trong bảng tính này được chia thành các mục để bạn có thể theo dõi đúng cho tháng, quý hoặc toàn bộ năm tài chính.

Phân tích phí hoạt động

Phù hợp với Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013.

Liên kết tải về