Báo cáo bán hàng theo quý Template Báo cáo bán hàng theo quý

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 54,1 KB
  • Lượt xem: 922
  • Lượt tải: 800
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Mẫu báo cáo tự động hiển thị và lập biểu đồ hình tròn so sánh tỉ lệ bán hàng trên các sản phẩm được cập nhật, nhiệm vụ của bạn là nhập thông tin sản phẩm và doanh số bán hàng của nó trong từng quý.

Báo cáo bán hàng theo quý

Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.

Liên kết tải về