Kiwi Syslog Daemon

Tải về

3,7 (3) Kiwi Enterprises Dùng thử 1.218 Dung lượng: 98,7 KB Ngày: Yêu cầu: mọi Windows

Kiwi Syslog Daemon là trình Syslog Server nhiều tính năng tương thích với nhiều hardware/software server, đặc biệt là các phần mềm firewall (MS ISA, ...) và thiết bị firewall (Cisco PIX, Fortigate, LinkSys...).

Kiwi Syslog Daemon chạy trên hệ điều hành Windows. Nó có thể nhận, lưu trữ, hiển thị và chuyển Syslog messages từ những thiết bị, server như routers, switches, Unix hosts và những thiết bị có tính năng gửi syslog đến server. Có rất nhiều tùy chọn cho phần mềm này.

3,7 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 98,7 KB
  • Lượt xem: 1.218
  • Lượt tải: 1.218
  • Ngày:
  • Yêu cầu: mọi Windows
Liên kết tải về
Link Download chính thức: