Lập kế hoạch công việc Template Lập kế hoạch công việc

Tải về

4 (21) Microsoft Miễn phí 30.069 Dung lượng: 50 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Sử dụng danh sách kiểm tra này để lập kế hoạch cho nghề nghiệp tiếp theo của bạn. Thanh dữ liệu giúp trực quan hóa con đường sự nghiệp trong khi các bảng giúp dễ dàng tùy chỉnh.

Phù hợp với Microsoft Excel.

Các Mẫu lập kế hoạch Công việc

Mẫu 1: Trình lập kế hoạch ý tưởng (nhiệm vụ)

Trình lập kế hoạch ý tưởng (nhiệm vụ)

Thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và theo dõi tình trạng thực hiện với mẫu trình lập kế hoạch ý tưởng này. Chừa chỗ cho ghi chú và các cấp độ tình trạng thực hiện được mã hóa màu.

Mẫu 2: Trình lập kế hoạch ý tưởng

 Trình lập kế hoạch ý tưởng

Lập kế hoạch cho dự án của bạn từ khi bắt đầu đến khi kết thúc với mẫu này bằng cách liệt kê các bước bạn cần thực hiện, trong đó tác vụ được gán cho các thành viên nhóm, trạng thái tác vụ và tài nguyên dự án khác nhau.

Mẫu 3: Công cụ lập kế hoạch thời gian cho tuần

Công cụ lập kế hoạch thời gian cho tuần

Quản lý thời gian của bạn dễ dàng hơn với mẫu tiện lợi này. Liệt kê từng dự án và theo dõi sự tiến triển của bạn thông qua các thanh dữ liệu. Bấm đúp vào một dự án cụ thể để xem hoặc nhập các nhiệm vụ liên quan. Mỗi công việc bạn hoàn thành sẽ đưa bạn đến gần hơn việc hoàn thành dự án của bạn.

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 50 KB
  • Lượt xem: 34.293
  • Lượt tải: 30.069
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm