Lập kế hoạch theo dõi sự kiện Template Lập kế hoạch theo dõi sự kiện

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 60,1 KB
  • Lượt xem: 1.711
  • Lượt tải: 1.567
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Theo dõi chi tiết dự án, ngày tháng, và các chi phí trên loại công việc, và nhìn thấy một biểu đồ của kế hoạch so với thực tế thời gian và chi phí. Cũng rất hữu ích cho các loại quản lý dự án của bạn.

Lập kế hoạch theo dõi sự kiện

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về