Kế hoạch hàng ngày Template Kế hoạch hàng ngày

Tải về
  • Đánh giá:
    2 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 47,8 KB
  • Lượt xem: 6.274
  • Lượt tải: 5.239
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Mẫu này đặc biệt phù hợp với kế hoạch cho mỗi ngày của bạn, ngày được chia nhỏ mỗi nửa giờ từ 7:00 đến 18:30; có một danh sách công việc phải làm, công việc lặt vặt và các cuộc gọi.

Kế hoạch hàng ngày

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: