Trình lập kế hoạch bài học Template Trình lập kế hoạch bài học

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 216 KB
  • Lượt xem: 398
  • Lượt tải: 321
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Hãy dùng trình lập kế hoạch bài học này để xây dựng một kế hoạch bài học trong vòng sáu tuần với vùng tô mờ để ghi chú.

Trình lập kế hoạch bài học

Phù hợp với Microsoft Publisher 2013.

Liên kết tải về