Lark File Encryption

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 599,4 KB
  • Lượt xem: 474
  • Lượt tải: 463
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/2003/XP/Vista/7
Giới thiệu

Lark File Encryption là công cụ mã hóa tập tin mạnh mẽ, có thể sử dụng để bảo vệ các tập tin của bạn. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn tập tin nguồn, sau đó nhập mật khẩu yêu cầu để giải mã.

Lark File Encryption

Một số tính năng chính:

- 5 thuật toán mã hóa (AES, MD5, DES, SHA, ECC).

- Tốc độ mã hóa nhanh, không giới hạn định dạng tập tin và kích thước.

- Dễ sử dụng.

- Khi dữ liệu của bạn đã được bảo vệ, không có cách nào khôi phục lại dữ liệu, ngoại trừ phải có mật khẩu chính xác.

Tuyết Mai

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.