LastActivityView 1.00 Thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau

Tải về

3 (1) NirSoft Miễn phí 1.569 Dung lượng: 65 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7

LastActivityView là một công cụ cho hệ điều hành Windows để thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trên một hệ thống đang chạy, và hiển thị một bản ghi các hành động được thực hiện bởi người sử dụng và các sự kiện xảy ra trên máy tính. Các hoạt động hiển thị bởi LastActivityView bao gồm: Chạy file exe, mở cửa sổ/lưu hộp thoại mở tập tin/thư mục từ Explorer hoặc phần mềm khác, cài đặt phần mềm, hệ thống tắt máy/khởi động, ứng dụng hoặc hệ thống, mạng kết nối/ngắt kết nối và nhiều hơn nữa…

Bạn có thể dễ dàng xuất thông tin này vào cs/tab-giới hạn/xml /html hoặc sao chép nó vào clipboard và sau đó dán vào Excel hoặc phần mềm khác.

Một số giới hạn:

 • Công cụ này tập hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Registry, các sự kiện đăng nhập của Windows, các thư mục Prefetch của Windows (C:\windows\Prefetch), thư mục minidump của Windows (C:\Windows\Minidump), và nhiều hơn nữa .. .
 • Tính chính xác và sự sẵn có của thông tin hiển thị bởi LastActivityView có thể là khác nhau từ một hệ thống khác. Ví dụ, nếu người sử dụng hoặc một phần mềm thay đổi trong Registry, thời gian hoạt động hiển thị bởi LastActivityView có thể là sai, bởi vì nó dựa trên thời gian sửa đổi của một số Registry.
 • Ngoài ra, đối với tất cả các hoạt động/sự kiện, có một số hạn chế dựa vào thông tin được lưu trong hệ thống. Ví dụ, 'Chọn tập tin mở/lưu hộp thoại hộp, nếu người dùng mở 2 tập tin tài liệu với hộp thoại mở/lưu, chỉ có một tập tin cuối cùng được hiển thị.

Cách sử dụng LastActivityView

 • LastActivityView không yêu cầu bất kỳ quá trình cài đặt hoặc thêm các tập tin dll. Để bắt đầu sử dụng nó, chỉ cần chạy tập tin thực thi - LastActivityView.exe
 • Sau khi bạn chạy LastActivityView, nó quét máy tính của bạn và hiển thị tất cả các hành động và các sự kiện được tìm thấy trên hệ thống.
 • Bạn có thể chọn một hoặc nhiều mục và sau đó lưu chúng vào xml/html/csv/tập tin định giới bằng tab (Ctrl + S) hoặc sao chép chúng vào clipboard (Ctrl + C), và sau đó dán dữ liệu sang Excel hoặc phần mềm khác.

Dịch LastActivityView sang các ngôn ngữ khác

Để dịch LastActivityView sang các ngôn ngữ khác, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây:

 • Chạy LastActivityView với tham số/savelangfile, lastActivityView.exe/savelangfile, một tập tin có tên LastActivityView_lng.ini sẽ được tạo ra trong thư mục của tiện ích LastActivityView.
 • Mở tập tin ngôn ngữ tạo ra trong Notepad hoặc bất kỳ trình soạn thảo văn bản khác.
 • Dịch tất một chuỗi các ngôn ngữ mong muốn.Tùy chọn, bạn cũng có thể thêm tên của bạn hoặc một liên kết đến trang web. (giá trị TranslatorName và TranslatorURL) Nếu bạn thêm thông tin này, nó sẽ được sử dụng trong cửa sổ“ About”.
 • Sau khi kết thúc dịch, chạy LastActivityView, và tất cả các chuỗi dịch sẽ được tải từ các tập tin ngôn ngữ.Nếu bạn muốn chạy LastActivityView mà không cần dịch, chỉ cần đổi tên các tập tin ngôn ngữ, hoặc di chuyển nó đến một thư mục khác.

Hải Yến

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 1.00
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 65 KB
 • Lượt xem: 1.670
 • Lượt tải: 1.569
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm