Lemon SMS - Gửi tin nhắn miễn phí 1.3.0

Tải về
 • Đánh giá:
  2,9 ★ 28 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.3.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 49 KB
 • Lượt xem: 43.141
 • Lượt tải: 39.733
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Giới thiệu

Lemon SMS 1.3.0 - Gửi tin nhắn miễn phí

Phiên bản 1.3.0 có những thay đổi so với 1.2.0:
- Khắc phục lỗi hiển thị "Lỗi hệ thống", nhưng vẫn gửi được tin nhắn!
- Tích hợp danh bạ!

Lemon SMS 1.3.0 - Gửi tin nhắn miễn phí

Liên kết tải về