Lighten PDF to Word Converter 2.0.0 Chuyển đổi PDF sang Microsoft Word

Tải về
3 (1) Lighten PDF Software Dùng thử 299 Dung lượng: 10 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Với Lighten PDF to Word Converter, bạn có thể chuyển đổi PDF sang Microsoft Word (.docx) một cách dễ dàng để chỉnh sửa mà không cần mất nhiều thời gian copy hay paste. Lighten PDF to Word Converter giữ cho kiểu font, màu sắc, kích thước, bảng, đồ họa bố cục trang như ban đầu.

Các tính năng:

- Chuyển đổi chính xác tuyệt hảo

- Hiệu quả cao hơn

- Chuyển đổi file PDF bị hạn chế

- Hỗ trợ PDF với việc sao chép in ấn

- Xem trước các file PDF trước khi chuyển đổi

Lighten PDF to Word Converter

Phương Lan

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 2.0.0
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 10 MB
  • Lượt xem: 341
  • Lượt tải: 299
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm