Luyện thi Nail Test Anh - Việt for iOS 1.0 Phần mềm luyện thi Nails

Tải về
 • Đánh giá:
  4,5 ★ 4 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,1 MB
 • Lượt xem: 1.424
 • Lượt tải: 1.376
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 3.2 trở lên
Giới thiệu

Ứng dụng Nail Test phiên bản Song Ngữ Anh-Việt này giúp bạn luyện thi hiệu quả, nhanh chóng lấy chứng chỉ hành nghề Nails trên tất cả các tiểu bang Hòa Kỳ.

Luyện thi Nail Test Anh - Việt for iOS

Có toàn bộ 900 câu chia làm 9 tập câu hỏi. Các câu khó sẽ được lọc riêng ra một danh sách giúp bạn tập trung thời gian hơn vào các câu khó này.

Liên kết tải về