M3U Dropper (64 bit)

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 220 KB
 • Lượt xem: 1.035
 • Lượt tải: 1.009
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

M3U Dropper là một ứng dụng đơn giản nhưng rất hữu dụng cho phép bạn tạo playlists từ các link. Links có thể được bỏ vào browsers hoặc file managers.

Một số điểm mới trong phiên bản:

 • Thêm một hộp thoại hiển thị các tiến độ của folder drops.
 • Nếu các ứng dụng được bắt đầu với .m3udrop file trên dòng lệnh, nó được phản ánh trong tiêu đề cửa sổ.
 • Khi các file cấu hình được xóa bỏ, tiêu đề ứng dụng được thay đổi nếu cần thiết.
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.