Mac-HaBu for Mac

Tải về
3 (1) MC Richter Dùng thử 505 Dung lượng: 48 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel

Mac-HaBu là một phần mềm kế toán và lập hóa đơn dành cho người dùng cá nhân, các câu lạc bộ và các công ty nhỏ. Nó có tất cả các tính năng bạn cần cho công việc kế toán. Khi sử dụng phần mềm này, bạn sẽ không cần phải bỏ thêm tiền cho các chương trình khác. Kết quả sẽ được hiển thị ở nhiều kiểu (Lãi + lỗ, ngân sách, VAT,...) và với các biểu đồ khác nhau.

Với "Mac-HaBu", bạn đã có thể giải quyết các tác vụ thương mại quan trọng. Phần mềm này chủ yếu nhắm tới người dùng:

 • Người hành nghề tự do
 • Các công ty nhỏ và vừa
 • Các câu lạc bộ
Vì vậy, các chức năng dưới đây đã được bổ sung:
 • Kế toán
 • Lập hóa đơn
 • Chi phí du lịch
 • Danh bạ thời gian

Tất nhiên, tất cả các chức năng đều được tích hợp tối ưu hóa để bạn không cần phải có thêm entry. Và nếu bạn có dữ liệu từ các ứng dụng khác (ví như Web-Shop), bạn vẫn có thể nhập chúng.

Phiên bản mới này có:

Giải quyết một số lỗi nhỏ

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 48 MB
 • Lượt xem: 512
 • Lượt tải: 505
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: