MacWise for Mac 15.3.1

Tải về

3 (1) Carnation Software Dùng thử 163 Dung lượng: 5 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11

MacWise là phần mềm có khả năng giả lập ADDS Viewpoint, Wyse 50, Wyse 60, Wyse 370, Televideo TV 925, DEC VT100 và Prism. Màu Esprit III cũng được hỗ trợ trong chế độ Wyse 370.

MacWise cho phép một máy tính Macintosh được sử dụng như một thiết bị cuối – kết nối trực tiếp tới một máy chủ hoặc thông qua modem. Chương trình giả lập này hỗ trợ các thuộc tính của video như làm mờ, đảo, chế độ 132-column và ký tự đồ họa được gửi từ máy chủ, cũng như nâng cấp chế độ Viewpoint. Các tính năng bao gồm danh sách điện thoại và trình quay số cho tương thích với Hayes, các phím chức năng có thể lập trình được trên màn hình,…

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 15.3.1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 5 MB
  • Lượt xem: 168
  • Lượt tải: 163
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
Liên kết tải về
Link Download chính thức: