Top ứng dụng Phần mềm tra cứu tải nhiều nhất

🖼️ VietTien Dictionary cho Mac 5.0b build 150717 Từ điển đa ngôn ngữ cho Mac OS X

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.662

🖼️ Oxford Advanced Learner’s Dict cho Mac 8.7 Từ điển Tiếng Anh Oxford cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.500

🖼️ Translate Tab cho Mac 2.0 Tab biên dịch song ngữ tiện lợi trên Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

🖼️ Oxford Advanced Learner’s Dict cho Mac 8.7 Từ điển tiếng Anh cao cấp cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 246

🖼️ QMapShack cho Mac 1.9 Lập kế hoạch hành trình trên Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

🖼️ WeatherSnoop cho Mac 4.0 Phần mềm dự báo thời tiết chuẩn trên Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

🖼️ Oxford Dictionary of English cho Mac 3.3 Từ điển tiếng Anh Oxford cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 87

🖼️ WordWeb Pro Dictionary cho Mac 3.3 Từ điển tiếng Anh chuyên nghiệp cho Macbook

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

🖼️ Quick Translate Pro cho Mac 2.0 Ứng dụng biên dịch nhanh cho máy tính Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 172

🖼️ Easy Translator for Mac 8.5 Công cụ dịch thuật

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.780
Có tất cả 15 phần mềm.