Lotus Notes

Tải về
  • Đánh giá:
    4 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Lượt xem: 6.242
  • Lượt tải: 4.206
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel
Giới thiệu

Lotus Notes

Lotus Notes là chương trình hàng đầu cho gửi tin nhắn, kinh doanh điện tử và hợp tác. Với sự kết hợp cùng Domino Server, đây là một chương trình mạnh mẽ nhất hiện nay, có những chức năng, tính năng bảo mật không thể sánh kịp và rất dễ sử dụng. Các tổ chức có thể giảm chi phí và tạo khả năng cạnh tranh cao bằng cách nâng cấp hiệu suất và nâng cao giá trị của kinh doanh trực tuyến và hợp tác với Lotus Notes.

 

Phiên bản mới này có:

• Nâng cấp trải nghiệm emai thông qua việc sử dụng các bản sao quản lý email.

• Rất dễ xác định lưu trữ nào bạn mở trong một loạt các lưu trữ

• Lưu email theo định dạng .eml

• Giúp bảo mật danh sách liên lạc hoặc các nhóm, và giúp bạn quản lý tốt hơn các địa chỉ trong danh sách liên lạc gần nhất

• Tuân theo các yêu cầu của 2009 Federal Desktop Core Configuration

Liên kết tải về