DeNoise for Mac

Tải về

3 (1) Brian Davies Dùng thử 526 Dung lượng: 1,7 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.2.6 hoặc mới hơn

DeNoise là một ứng dụng được thiết kế để hỗ trợ cho việc giảm tiếng ồn liên tục trong các tập tin âm thanh. Các hình thức phổ biến nhất của tiếng ồn như thường nghe như tiếng rít, đặc biệt trong các nguồn băng từ.

Điều này bao gồm tiêu chuẩn đĩa CD và định dạng DAT. DeNoise được thiết kế để chạy tự động sau khi cài đặt thích hợp đã được chọn. DeNoise cũng có thể tạm dừng chương trình bất cứ lúc nào để thực hiện tái chế với các thiết lập khác nhau.

Các ứng dụng DeNoise được sử dụng trong lĩnh vực tần số, phân chia các dòng âm thanh vào đến 80 khung hình / giây chồng chéo, và chuyển đổi mỗi khung hình đó vào 1024 băng tần số bằng nhau (2048 nếu tỷ lệ mẫu vượt quá 48kHz).

Các tập tin phải được nén âm thanh stereo hoặc mono, trong hoặc WAVE hoặc định dạng AIFF (16-bit hoặc 24 bit).

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,7 MB
  • Lượt xem: 530
  • Lượt tải: 526
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.2.6 hoặc mới hơn
Liên kết tải về
Link Download chính thức: