Master Uneraser

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,9 MB
  • Lượt xem: 2.084
  • Lượt tải: 2.073
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/7
Giới thiệu

Master Uneraser 1.16 có thể khôi phục các file vô tình bị xóa trên ổ cứng của bạn (ngay cả các tập tin đã bị xóa từ Recycle Bin). Nó có thể truy cập trực tiếp vào ổ cứng trên cấp độ thấp và bỏ qua thông tin về tập tin đã có trên ổ đĩa, vì phân tích không gian trống của ổ đĩa cứng (nơi có thể tìm thấy các tập tin bị xóa).

Windows không xóa các tập tin hoàn toàn. Nó chỉ loại bỏ hồ sơ của tập tin từ hệ thống tập tin. Vì vậy, Master Uneraser có cơ hội tốt để khôi phục tập tin đã xóa. Trong trường hợp nếu nó không được ghi đè bởi các tập tin mới.

Uneraser Master hỗ trợ tất cả các hệ thống chính được sử dụng trong Windows như: FAT (VFAT, FAT16, FAT32), NTFS4, NTFS5 , hỗ trợ tên file dàii...Và cũng có thể để khôi phục lại bị xóa các tập tin nén NTFS.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.