Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 2

Tải về

3 (1) Microsoft Miễn phí 484 Dung lượng: 114,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows Server 2003 SP2/Server 2008/Vista SP 1/XP SP3

Service Pack 2 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Ngoài việc sửa lỗi các sản phẩm nói chung còn bao gồm cải tiến tính ổn định, hiệu suất và tính bảo mật.

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 2

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3.

- Service Pack 2 sẽ cập nhật: Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Tuyết Mai

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 114,3 MB
  • Lượt xem: 552
  • Lượt tải: 484
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Server 2003 SP2/Server 2008/Vista SP 1/XP SP3