Microsoft Word Viewer 12.0.6015.5000 Xem, in và copy file DOC mà không cần cài Word

Tải về
 • Đánh giá:
  4,1 ★ 14 👨
 • Phát hành:
 • Version: 12.0.6015.5000
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 24,5 MB
 • Lượt xem: 27.647
 • Lượt tải: 26.803
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7
Giới thiệu

Word Viewer là chương trình dùng để xem, in và copy tài liệu Word ngay cả khi bạn chưa cài đặt Word. Đây là tiện ích thay thế cho Word Viewer 2003 và các phiên bản trước đó.

Word Viewer

Word Viewer cho phép bạn mở các tài liệu Word với định dạng sau

 • Word Document (.docx)
 • Word Macro-Enabled Document (.docm)
 • Rich Text Format (.rtf)
 • Text (.txt)
 • Web Page formats (.htm, .html, .mht, .mhtml)
 • WordPerfect 5.x (.wpd)
 • WordPerfect 6.x (.doc, .wpd)
 • Works 6.0 (.wps)
 • Works 7.0 (.wps)
 • XML (.xml)

Với Word Viewer và Compatibility Pack, bạn có thể xem, in và copy nội dung tài liệu sang một chương trình khác. Tuy nhiên, bạn không thể chỉnh sửa tài liệu đã mở, lưu tài liệu, hoặc tạo tài liệu khác.

Nếu tài liệu bạn muốn xem được lưu trữ trên Windows Live SkyDrive, bạn không cần phải download trình xem. SkyDrive bao gồm Word Web App cho phép bạn mở tài liệu trong trình duyệt web của bạn. Nếu được cấp phép, bạn còn có thể chỉnh sửa tài liệu trong trình duyệt đó.

Yêu cầu hệ thống:

- Ứng dụng cho các chương trình Microsoft Office sau: Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002, Microsoft Word 2000.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.