MiCry 1.0

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 184 KB
  • Lượt xem: 451
  • Lượt tải: 446
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / 7
Giới thiệu

MiCry là một cách sáng tạo để xử lý dữ liệu của bạn an toàn và bảo mật nhờ vào phương pháp mã hóa và giải mã dữ liệu. Bạn có thể kết hợp lên trới 22 thuật toán khác nhau nhưng để tăng sự phức tạp, bạn có thể lặp lại cùng một thuật toán như bạn muốn sử dụng mã hóa AES, nén dữ liệu và một vài phương pháp đặc biệt.

(theo Softpedia)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: