Foxy 1.7

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1 MB
  • Lượt xem: 1.508
  • Lượt tải: 1.437
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP
Giới thiệu

Foxy là trình lọc nội dung máy chủ giao thức HTTP. Nó không chỉ là một trình “lọc internet”, “dọn rác web”, “ ngăn popup”, “gỡ bỏ quảng cáo”, “điền biểu mẩu”, “ chống ảnh đồi trụy”, nó có thể làm tất cả.
Nó có thể sửa nội dung trực tiếp bằng cách sử dụng các bộ lọc sẵn có và các mã script người sử dụng nhập thêm vào, khóa truy cập đến các nguồn không cho phép, kiểm tra hoạt động sử dụng trực tuyến, tạo và gửi nhiều yêu cầu khác nhau đến nhiều máy chủ proxy tùy thuộc vào các đường dẫn URL.


Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.