Midi Sheet Music for Linux Hiển thị bản nhạc từ các tập tin âm nhạc MIDI

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 300 KB
  • Lượt xem: 1.068
  • Lượt tải: 1.048
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux Ubuntu 9.04 (Jaunty) or higher
Giới thiệu

Midi Sheet Music 2.4 là một chương trình giúp hiển thị bản nhạc từ các tập tin âm nhạc MIDI. File MIDI có thể được tải về từ các trang web khác nhau trên Internet.

Midi Sheet Music

Các tính năng:

- Hiển thị bản nhạc cho các tập tin MIDI.

- Lưu bản nhạc dạng hình ảnh PNG hoặc tập tin PDF.

- In ấn.

- Điều chỉnh mức độ phóng to.

- Hiển thị các ghi chú với màu sắc khác nhau.

- Và nhiều tính năng khác.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: