Mini Golf for Google Chrome

Tải về
  • Đánh giá:
    4,1 ★ 16 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 200 KB
  • Lượt xem: 1.885
  • Lượt tải: 1.824
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows
Giới thiệu

Nếu bạn có được một khóa học mini-golf, thì chắc chắn sẽ được thưởng thức trò chơi này. Đây không phải là trò chơi golf thực tế, nhưng khá giống với trò chơi thực sự ở sân golf, do đó được gọi là mini-golf. Ứng dụng này có 9 khóa học mà bạn có thể khám phá. Một tính năng bổ sung của trò chơi này là nó có thể được nhúng vào một trang web khác để chơi.

Liên kết tải về