Multi Screen Remote Desktop

Tải về
3 (1) DGTSoft Dùng thử 1.013 Dung lượng: 1,4 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7/NT

Multi-Screen Remote Desktop (MSRD), một phần mềm hiển thị nhiều hình ảnh máy tính khác trên màn hình của bạn. Bạn có thể kiểm soát các máy tính từ xa chỉ bằng cách sử dụng chuột và bàn phím. MSRD sử dụng nhanh chóng và an toàn, phần mềm có thể kiểm soát từ xa cho phép bạn làm việc trên một máy tính từ xa trong thời gian thực.

Các màn hình máy tính từ xa sẽ xuất hiện trong một cửa sổ riêng biệt trên màn hình của bạn. Bạn có thể truy cập từ xa cùng một máy tính từ nhiều nơi, chương trình này rất hữu ích cho bạn để kiểm soát và nó cũng là một phương pháp truy cập dành cho bạn.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,4 MB
  • Lượt xem: 1.022
  • Lượt tải: 1.013
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7/NT
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

  • AnyDesk 🖼️ 39.015 Phần mềm truy cập máy tính từ xa