My Links

Tải về

3 (1) Camtech 2000 Miễn phí 410 Dung lượng: 245 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT

My Links giúp bạn tạo một cách tự động các trang web của Internet Favorites mà không cần biết một chút kiến thức nào về HTML. Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn một hoặc một nhóm hoặc tất cả thư mục để nhóm vào trang của mình. Sau đó gửi đi như một đính kèm email, post lên trang web hoặc lưu lại để tham chiếu nhanh.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 245 KB
  • Lượt xem: 427
  • Lượt tải: 410
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác:

Có thể bạn quan tâm