NetCon Manager 1.5

Tải về
3 (1) Nozavi Miễn phí 1.087 Dung lượng: 523 KB Ngày: Yêu cầu: mọi Windows

Nhớ chính xác thông số TCP/IP để kết nối Internet tại từng nơi làm việc là vấn đề đáng ngại với người dùng laptop. Để không phải “lục tung” trí nhớ, bạn nên nhờ NetCon Manager lưu lại thông số kết nối Internet của những nơi mình thường xuyên lui tới.

Không chỉ hỗ trợ cấu hình thông số TCP/IP v4 trực tiếp, NetCon Manager còn giúp bạn lưu trữ và tùy biến các profile kết nối Internet rất linh loạt.

Sau khi khởi động chương trình, bạn nhấp vào hộp dưới trường Available Network Connections và chọn kết nối mạng cục bộ đang sử dụng (nếu máy tính có nhiều kết nối mạng).
1. Giả sử, bạn đang dùng laptop kết nối mạng tại nhà. Bạn nhập giá trị đã biết vào các hộp IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server 1 (Preferred DNS server), DNS Server 2 (Alternate DNS server), y như lúc điền thông số TCP/IP v4 trong Local Area Connection từ Control Panel > Network Connections của Windows.

Xong, nhập tên cho tùy thích cho profile vào hộp Profile Name (chẳng hạn Nha), rồi bấm Save để lưu lại profile.

2. Tương tự trên, khi sử dụng laptop kết nối mạng tại cơ quan, bạn cũng nhập giá trị đã biết vào các hộp IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server 1, DNS Server 2, rồi lưu lại profile dưới một tên khác (chẳng hạn Co Quan).

Lưu ý:

- Nút Clear IP/Subnet/GW fields for DHCP hỗ trợ xóa giá trị đã nhập vào hai hộp IP Address và Subnet Mask để nhập lại; nút Clear DNS Servers fields for DHCP để xóa giá trị đã nhập vào hai hộp DNS Server 1 và DNS Server 2; còn nút Clear all fields (DHCP) để xóa giá trị đã điền vào bốn hộp này.

- Chức năng của nút Load current configuration for this network connection là nhận nhanh giá trị IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server 1, DNS Server 2, trong trường hợp thông số TCP/IP v4 đã được thiết lập từ trước.

Từ giờ, mỗi khi chuyển đổi địa điểm kết nối mạng giữa nhà và cơ quan, bạn chẳng cần ghi nhớ và nhập thủ công thông số TCP/IP v4 để laptop của mình có thể kết nối mạng, mà chỉ cần khởi động NetCon Manager, chọn profile tương ứng (Nha hoặc Co Quan) trong hộp dưới trường Profiles, bấm nút Load để nhận thông số, rồi bấm nút Change network settings! phía dưới để áp dụng vào mạng hiện hành.

Theo TTO

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 523 KB
  • Lượt xem: 1.098
  • Lượt tải: 1.087
  • Ngày:
  • Yêu cầu: mọi Windows
Liên kết tải về

Link Download chính thức: