NetSurveyor Công cụ bảo mật Wi-Fi miễn phí

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 13,3 MB
  • Lượt xem: 1.136
  • Lượt tải: 892
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

NetSurveyor 2.0.9350.0 là một nguồn Wi-Fi miễn phí, được cập nhật lần cuối vào năm 2009. Nó hiển thị các chi tiết cơ bản AP, nhưng không xác định phương pháp xác thực hoặc mã hóa chính xác (nó chỉ cho thấy Có hoặc Không) và không cung cấp bất kỳ yêu cầu gì của khách hàng.

Mặc dù NetSurveyor không báo cáo mức độ tiếng ồn, nhưng nó cung cấp đồ thị nhiều hơn so với hầu hết các stumblers miễn phí khác, bao gồm cả Timecourse AP, AP Differential, Channel Usage, Channel Timecourse, Channel Heatmap, và Channel Spectrogram. Nó cũng có thể ghi lại các dữ liệu trong thời gian dài và cũng có thể sử dụng lại khi cần thiết. Bạn có thể tạo các báo cáo hữu ích ở định dạng Adobe PDF, trong đó bao gồm một bản chụp các chi tiết của AP và tất cả các đồ thị.

NetSurveyor

Theo XHTT

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.