NetworkPasswordDecryptor 6.0 Khôi phục mật khẩu lưu trên Credential Store

 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 6.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 3,4 MB
 • Lượt xem: 397
 • Lượt tải: 390
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2003/XP/Vista/7/8
Giới thiệu

NetworkPasswordDecryptor là công cụ miễn phí có khả năng khôi phục nhanh chóng mật khẩu mạng được lưu trên 'Credential Store' của Windows. Không chỉ Windows sử dụng nó để lưu mật khẩu xác nhận mạng mà các ứng dụng khác như Outlook, Windows Live Messenger, Remote Destktop, Gmail Notifier cũng sử dụng nó để lưu mật khẩu đăng nhập. NetworkPasswordDecryptor có thể nhanh chóng liệt kê và giải mã tất cả những mật khẩu mạng đã được lưu này từ Credential Store. Nó hỗ trợ khôi phục tất cả các loại mật khẩu trên hầu hết các nền tảng, bắt đầu từ Windows XP cho tới Windows 7.

Theo định hướng của ứng dụng, nó có thể khôi phục các mật khẩu sau: tất cả mật khẩu xác nhận mạng; mật khẩu được lưu bởi Internet Explorer; mật khẩu đăng nhập Google được lưu bởi GMail Notifier; mật khẩu điều khiển máy từ xa,... Ứng dụng này thực sự tiện ích nếu mật khẩu bị thay đổi hoặc nếu người dùng chẳng may xóa một bản ghi mật khẩu quan trọng. Ngoài ra, ứng dụng này còn đưa ra lựa chọn lưu lại mật khẩu mạng đã được giải mã sang định dạng TEXT hoặc HTML. Đây là ứng dụng không yêu cầu bất kì cài đặt nào, chỉ cần chạy nó và bạn sẽ nhận được mật khẩu ngay lập tức.

Phiên bản mới này có:

 • Tích hợp cài đặt để có thể cài đặt cục bộ
Liên kết tải về
Ðã ng?ng cung c?p