OutlookPasswordDecryptor 3.1 Khôi phục mật khẩu Outlook

 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 3.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,8 MB
 • Lượt xem: 475
 • Lượt tải: 452
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2003/XP/Vista/7/8
Giới thiệu

OutlookPasswordDecryptor là công cụ miễn phí nhằm khôi phục mật khẩu bị mất của tất cả các phiên bản ứng dụng Outlook. Outlook lưu lại mật khẩu của các truy cập khi người dùng chọn lựa chọn Remember Password trong quá trình đăng nhập. Mật khẩu được lưu lại theo định dạng đã được mã hóa và chỉ người dùng chủ mới có thể giải mã mật khẩu.

Các phiên bản khác nhau của Outlook sẽ lưu trữ mật khẩu ở các địa điểm khác nhau với cơ chế cũng khác.

OutlookPasswordDecryptor có thể giải mã tất cả những mật khẩu này chỉ với một vài phút. Chương trình này không chỉ có thể khôi phục mật khẩu của phiên bản Outlook hiện tại mà còn giải mã được từ các phiên bản trước đó đã được sử dụng trên hệ thống.

OutlookPasswordDecryptor là ứng dụng duy nhất có thể khôi phục mật khẩu từ tất cả các phiên bản của Outlook. Chương trình này cũng có thể giải mã mật khẩu từ các tài khoản email có cấu hình được Outlook hỗ trợ như:

 • Exchange Server
 • IMAP
 • POP3
 • SMTP
 • LDAP
 • HTTP
Liên kết tải về
Ðã ng?ng cung c?p