Ngân sách phi lợi nhuận Template Ngân sách phi lợi nhuận

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 52,3 KB
  • Lượt xem: 58
  • Lượt tải: 49
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Tổ chức phi lợi nhuận hoặc doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng mẫu ngân sách này để theo dõi thu nhập và chi phí, kể cả gây quỹ. Một biểu đồ đường thẳng nằm ngang trực quan hóa hành động.

Ngân sách phi lợi nhuận

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về

Ứng dụng liên quan và thay thế