Ngân sách phi lợi nhuận

Link Download Ngân sách phi lợi nhuận chính:

🖼️ Đầu đề thư Template Đầu đề thư

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Dùng mẫu đầu đề thư này để tạo mẫu nền thư cá nhân cho một bức thư có giao diện tươi mới trong khi email không thực hiện được như thế. Dễ dàng tùy chỉnh nó theo tùy chọn của bạn bằng cách dùng màu sắc và chủ đề dựng sẵn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 128

🖼️ Phân tích điểm hòa vốn Template Phân tích điểm hòa vốn

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Phân tích điểm hòa vốn sẽ giúp bạn tính toán bao nhiêu bạn cần phải bán trước khi bạn bắt đầu để tạo ra lợi nhuận. Với mẫu này, bạn cũng có thể xem như thế nào cố định chi phí, giá cả, khối lượng và các yếu tố khác ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.708

🖼️ Sơ yếu lý lịch cơ bản Template Sơ yếu lý lịch cơ bản

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Dùng mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản này để tạo ra một sơ yếu lý lịch chuyên nghiệp dù kinh nghiệm làm việc của bạn thế nào.
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.298

🖼️ Phạm vi dự án Template Phạm vi dự án

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu phạm vi dự án này bao gồm hướng dẫn về những nội dung cần đưa vào tài liệu phạm vi dự án của bạn, cũng như mẹo dùng Word.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92

🖼️ Lịch ảnh 12 tháng năm 2013 Template Lịch ảnh 12 tháng năm 2013

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Lịch ảnh 12 tháng năm 2013 này có thể được in ra y như vậy, hoặc cá nhân hóa mẫu bằng cách thay ảnh bằng ảnh của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 213
Xem thêm Mẫu Office