Nhật ký chạy bộ

Link Download Nhật ký chạy bộ chính:

🖼️ Dự đoán doanh thu Template Dự đoán doanh thu

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Biểu đồ dự báo doanh thu trung bình của các loại khác nhau trong một tháng sử dụng mẫu này cho phép bạn nhập dự kiến​​, các khoản tính toán để xem khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 444

🖼️ Thiệp địa điểm tiệc Năm Mới Template thiệp địa điểm tiệc Năm Mới

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Dùng mẫu thiệp địa điểm này để làm cho các khách mời của bạn cảm thấy đặc biệt. Được thiết kế để sử dụng với giấy bìa Avery 5371.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 673

🖼️ Trình chuyển đổi tiền tệ Template Trình chuyển đổi tiền tệ

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Dùng mẫu này để tính tiền của bạn trị giá bao nhiêu khi đổi ra loại tiền tệ khác với tỷ giá chuyển đổi cập nhật được lấy từ Microsoft Money trên Web.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 144

🖼️ Phân tích lợi nhuận khách hàng Template Phân tích lợi nhuận khách hàng

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Xác định lợi nhuận của khách hàng với mẫu này để theo dõi hoạt động khách hàng, doanh thu và giá vốn hàng bán cho mỗi phân khúc khách hàng. Tóm tắt số liệu đồ thị cho một đánh giá trực quan nhanh chóng của chi phí so với lãi, lỗ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 254

🖼️ Biểu ngữ Chúc mừng Sinh nhật Template biểu ngữ chúc mừng sinh nhật

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Chỉ một dòng chữ "Chúc mừng Sinh nhật" đơn điệu là chưa đủ.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.287
Xem thêm Mẫu Office