Office Tab Enterprise (32 bit)

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,2 MB
  • Lượt xem: 568
  • Lượt tải: 504
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/XP/7
Giới thiệu

Office Tab Enterprise dễ dàng mở, đọc, chỉnh sửa và quản lý nhiều tài liệu trong một cửa sổ theo thẻ. Office Tab Enterprise làm cho mỗi tài liệu xuất hiện như một tab mới trong một cửa sổ tab, giống như các trình duyệt web IE8, Chrome, và FireFox.

Office Tab Enterprise

Mỗi tài liệu có thể được truy cập một cách nhanh chóng bằng cách nhấn vào tab. Office Tab Enterprise mang lại giao diện người sử dụng theo thẻ cho Microsoft Office 2010 (Bao gồm Word, Excel, PowerPoint, Project, và Visio). Nói cách khác, ứng dụng này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Dưới đây là một số tính năng chính của "Office Tab Enterprise":

- Mở, đọc, chỉnh sửa và quản lý nhiều tài liệu trong một cửa sổ theo thẻ.

- Sử dụng các tab để chuyển đổi giữa các tài liệu.

- Dễ sử dụng, giống như IE 8, Firefox và Google Chrome.

- Dựa trên công nghệ Microsoft Office Standard Add-in.

Yêu cầu:

- Microsoft Office 2010.

Tuyết Mai (Theo Softpedia)

Liên kết tải về