🖼️
🖼️
  • Discord cho Mac Ứng dụng chat cho game thủ
  • Thay vì sử dụng Skype hay TeamSpeak với 1 số hạn chế, bạn có thể cài đặt Discord miễn phí trên máy Mac để gửi tin nhắn, chat văn bản hay chat voice với game thủ.
  • Xếp hạng: 4 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Discord Ứng dụng chat miễn phí cho game thủ
  • Discord là ứng dụng chat và gọi điện miễn phí, an toàn cho game thủ. Thay vì phải trả phí để sử dụng TeamSpeak, bạn có thể đơn giản hóa dịch vụ chat cho game thủ với Discord miễn phí.
  • Xếp hạng: 4 · 18 Phiếu bầu
🖼️
  • Discord Web Kênh chat miễn phí, an toàn cho game thủ
  • Thay vì phải cài đặt trên thiết bị cá nhân - vừa mất thời gian vừa tốn tài nguyên, bạn có thể đăng nhập Discord trên web và sẵn sàng trò chuyện như những game thủ thực thụ.
  • Xếp hạng: 4 · 4 Phiếu bầu