🖼️ Power Spy 13.0 Theo dõi hoạt động trên máy tính

🖼️
 • Phát hành: eMatrixSoft
 • Power Spy cho phép bạn biết chính xác người khác đã làm gì trên máy tính của bạn khi bạn đi vắng. Chương trình cho phép bạn theo dõi một cách bí mật và ghi lại tất cả các hoạt động trên máy tính của bạn.
 • windows Version: 13.0
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.872

🖼️ Absolute Folder Hider 1.0 Ẩn thư mục hoàn toàn

🖼️
 • Phát hành: eMatrixSoft
 • Absolute Folder Hider là một công cụ miễn phí giúp người dùng ẩn và bảo vệ thư mục trên máy tính của họ để bảo vệ sự riêng tư.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 337

🖼️ Facebook Spy Monitor 2.26 Kiểm soát truy cập Facebook

🖼️
 • Phát hành: eMatrixSoft
 • Facebook Spy Monitor là công cụ hoàn hảo và an toàn giúp các bậc cha mẹ giám sát và kiểm soát việc truy cập Facebook của con cái để bảo vệ trẻ trước những mối nguy hiểm tiềm tàng từ ứng dụng mạng xã hội này.
 • windows Version: 2.26
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 255

🖼️ Keylogger Spy Monitor 9.22 Ghi lại mọi tổ hợp phím trên máy tính

🖼️
 • Phát hành: eMatrixSoft
 • Keylogger Spy Monitor là một phần mềm gián điệp, cho phép người dùng bí mật ghi lại tất cả tổ hợp phím được gõ trên máy tính của bạn.
 • windows Version: 9.22
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 568