🖼️
  • Power Spy

    Theo dõi hoạt động trên máy tính
  • Power Spy cho phép bạn biết chính xác người khác đã làm gì trên máy tính của bạn khi bạn đi vắng. Chương trình cho phép bạn theo dõi một cách bí mật và ghi lại tất cả các hoạt động trên máy tính của bạn.
  • Xếp hạng: 3 21 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Facebook Spy Monitor

    Kiểm soát truy cập Facebook
  • Facebook Spy Monitor là công cụ hoàn hảo và an toàn giúp các bậc cha mẹ giám sát và kiểm soát việc truy cập Facebook của con cái để bảo vệ trẻ trước những mối nguy hiểm tiềm tàng từ ứng dụng mạng xã hội này.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️