🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Skitch

  Thêm ghi chú vào ảnh
 • Skitch là một phần mềm đồ họa cho phép người dùng chụp ảnh màn hình và thêm mũi tên và ghi chú vào ảnh.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Evernote for ipad

 • Evernote for ipad giúp bạn tạo ra văn bản mới và audio notes, cũng như xem nội dung hiện có. Một ưu điểm của phần mềm này là nó nhanh chóng đồng bộ hóa tập tin, notebook organization.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Evernote for Palm Pre

 • Evernote for Palm Pre biến thiết bị Palm Pre thành một tiện ích mở rộng cho bộ não của bạn, cho phép bạn nhớ tất cả mọi thứ, từ nhỏ đến lớn...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
Có tất cả 20 phần mềm.