🖼️ Story of Seasons: Friends of Mineral Town Tuyệt phẩm nông trại kết hợp mô phỏng cuộc sống

🖼️
  • Phát hành: Marvelous
  • Trải nghiệm cuộc sống bình yên, vui vẻ trong trang trại trù phú theo cách mà game Story of Seasons đã mô phỏng 1 cách chân thực trong phiên bản Friends of Mineral Town.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 94

🖼️ Daemon X Machina Pre-purchase Game ARPG chiến tranh robot giải cứu nhân loại

🖼️
  • Phát hành: Marvelous
  • Daemon X Machina cũng kể câu chuyện lính đánh thuê như Stoneshard nhưng không phải thời kỳ Trung cổ mà là những chiến binh robot đến từ tương lai.
  • windows Version: Pre-purchase