🖼️ MEGAsync 4.5 Ứng dụng đồng bộ dữ liệu và lưu trữ trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: Mega Limited
 • Ứng dụng MEGAsync giúp người dùng đồng bộ các thư mục với dữ liệu lưu trữ trực tuyến trên MEGA trong chế độ ngầm và sao lưu dự phòng các file và thư mục quan trọng nhất lên MEGA.
 • windows Version: 4.5.1.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.494

🖼️ MEGAsync cho Mac 4.3 Phần mềm đồng bộ và lưu trữ dữ liệu tuyệt vời

🖼️
 • Phát hành: Mega Limited
 • MEGAsync cho Mac 4.3.3 giúp người dùng đồng bộ hóa, lưu trữ dữ liệu trên Mega và giúp họ quản lý chúng dễ dàng ngay tại thanh menu trạng thái trên hệ thống.
 • mac Version: 4.3.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 274

🖼️ Mega cho Android Lưu trữ dữ liệu trực tuyến trên Android

🖼️
 • Phát hành: Mega Limited
 • MEGA là dịch vụ lưu trữ đám mây bảo mật, cung cấp miễn phí cho người dùng 50 GB dung lượng lưu trữ.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 480

🖼️ MEGA cho iOS 4.10 50 GB lưu trữ miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Mega Limited
 • MEGA for iOS là dịch vụ lưu trữ đám mây an toàn với 50 GB lưu trữ miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 4.10
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 882