🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • BlueAuditor Kiểm tra các kết nối Bluetooth
 • BlueAuditor 1.4.4 là chương trình rất dễ sử dụng dùng để kiểm tra các kết nối không dây cũng như phát hiện và theo dõi các thiết bị Bluetooth trong mạng không dây.
 • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Nsasoft Hardware Software Inventory
 • Nsasoft Hardware Software Inventory 1.1.5 là một phần mềm khá mạnh cho các mạng gia đình, văn phòng và doanh nghiệp lớn.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Product Key Explorer
 • Product Key Explorer là phần mềm dùng để dò chìa khoá của các loại sản phẩm như : Windows, MS Office, SQL Server và hơn 100 các phần mềm khác đã được cài đặt , thiết lập trên bất cứ một máy tính nào của bạn.
 • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
 • Backup Key Recovery
 • Backup Key Recovery 1.4.3 giúp bạn có thể lưu trữ và phục hồi lại bất cứ lúc nào của hơn 500 phần mềm thông dụng trên ổ cứng của bạn.
 • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
 • RemShutdown
 • RemShutdown cho phép bạn điều khiển tắt máy hay khởi động lại từ xa. Bạn có thể chỉ rõ thời gian trì hoãn và tới thời điểm đó, một tin nhắn do bạn ghi sẽ hiển thị và các chương trình đang chạy trên máy có thể được phép tắt đi.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
Có tất cả 14 phần mềm.