Product Key Explorer

Tải về
4,8 (4) Nsasoft Dùng thử 4.323 Dung lượng: 1,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/7

Product Key Explorer là phần mềm dùng để dò chìa khoá của các loại sản phẩm như : Windows, MS Office, SQL Server và hơn 100 các phần mềm khác đã được cài đặt , thiết lập trên bất cứ một máy tính nào của bạn. Khi cài đặt lại hệ điều hành hay bất cứ một phần mềm nào khác , bạn cần có CD Key đã mua trước dùng để kích hoạt sản phầm dùng trong lâu dài . Product Key là phần mềm khôi phục lại chìa khoá tuần tự từ những máy tính nối mạng và cho phép bạn bảo vệ các khoá sản phẩm của bạn trong việc bị đánh cấp chìa khoá sản phẩm . Với phần mềm bạn có thể theo dõi số lượng những máy tính sử dụng chúng chìa khoá sản phẩm là bao nhiệu máy ( rất thích hợp cho các công ty có muốn quản lý chìa khoá sản phẩm để bảo vệ chi phí ) . Phần mềm sẽ tự động tìm và phục hồi một khi bạn quên khoá kích hoạt sản phẩm , khi bạn lưu trữ lại các khoá phần mềm , nó sẽ giúp bạn cất giữ an toàn đến lúc cần thiết . Đây là một công cụ tuyệt vời giúp cho các bạn nào đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ , nhất là Quản trị mạng , hay một doanh nghiệp có giấy phép sử dụng phần mềm với số lượng lớn.

4,8 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,6 MB
  • Lượt xem: 4.418
  • Lượt tải: 4.323
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế