Nsasoft Hardware Software Inventory

Tải về
5 (2) Nsasoft Dùng thử 739 Dung lượng: 1,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Nsasoft Hardware Software Inventory 1.1.5 là một phần mềm khá mạnh cho các mạng gia đình, văn phòng và doanh nghiệp lớn. Phần mềm này có thể quét tất cả các máy tính trên mạng và cho ra một báo cáo đầy đủ về phần cứng và phần mềm của các máy tính. Nó có thể quét tất cả các máy tính trên mạng và tạo một báo cáo đầy đủ về phần cứng và phần mềm trên các máy tính từ xa. Các thông tin này được bổ sung vào cơ sở dữ liệu tập trung và sau đó người dùng có thể tạo các báo cáo về mỗi hoặc tất cả các máy tính trong mạng của họ.

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,7 MB
  • Lượt xem: 748
  • Lượt tải: 739
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7