Proc Net Monitor 4.1 Giám sát hoạt động hệ thống

Tải về
 • Đánh giá:
  1 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 4.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 4,2 MB
 • Lượt xem: 1.457
 • Lượt tải: 1.435
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8
Giới thiệu

ProcNetMonitor là công cụ miễn phí để giám sát các hoạt động mạng lưới của tất cả các tiến trình đang chạy trong bất kỳ phiên bản Windows. Nó hiển thị tất cả các mở cổng mạng (TCP / UDP) và các kết nối mạng lưới hoạt động cho mỗi quá trình với việc gửi đến / gửi đi. Điều này làm cho nó một công cụ hiệu quả trong việc đấu tranh chống các Trojans và spyware được cài đặt trên hệ thống liên tục gửi dữ liệu tài khoản trực tuyến và các thông tin nhạy cảm khác đến máy chủ từ xa.

Liên kết tải về
Ðã ng?ng cung c?p

Các phiên bản khác và liên quan.

Ứng dụng liên quan và thay thế