🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Wedding Slideshow Studio
  • Wedding Slideshow Studio là chương trình trình chiếu ảnh, cho phép tạo đĩa DVD slideshow ảnh cưới, video clip và âm nhạc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Any Screen Capture
  • Any Screen Capture là công cụ chuyên nghiệp dùng để chụp màn hình máy tính.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
  • AltoMP3 Gold
  • AltoMP3 Gold là phần mềm rip CD tuyệt vời dành cho Windows, cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi âm thanh CD và nhiều định dạng khác sang MP3.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
Có tất cả 13 phần mềm.