🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • ObjectDock Mang dock từ macOS lên Windows
 • ObjectDock cho phép thêm một khay ứng dụng vào máy tính Windows để truy cập nhanh chóng và dễ dàng đến phần mềm, thư mục thường xuyên được sử dụng.
 • Xếp hạng: 4 80 Phiếu bầu
🖼️
 • Fences Ứng dụng sắp xếp màn hình máy tính
 • Fences là phần mềm tổ chức màn hình máy tính, tạo ra các mục chứa biểu tượng có thể dễ dàng thay đổi kích thước, di chuyển, nhanh chóng ẩn, hiện các biểu tượng hay tạo ra nhiều trang màn hình.
 • Xếp hạng: 4 20 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • WindowBlinds Thay đổi giao diện của Windows
 • WindowBlinds 10.84 là ứng dụng thay đổi giao diện Windows. WindowBlinds 10.74 cho phép tùy chỉnh phong cách, thanh công cụ và các nút để máy tính trở nên mới lạ, thu hút và tiện dụng hơn.
 • Xếp hạng: 4 56 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • SoundPackager Gói âm thanh cho máy tính
 • SoundPackager là 1 sản phẩm của Stardock, tiện ích cung cấp các gói âm thanh cho Windows để cài đặt làm âm thông báo cho dịch vụ, chương trình khác nhau trên máy tính.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Start10 cho Windows 10 Tạo menu Start cho Windows 10
 • Start10 cho Windows 10 là phần mềm tạo Start Menu cho Windows 10 giống như trên Windows 7, giúp bạn có thể làm việc trên một giao diện quen thuộc, truy cập nhanh đến các chức năng để tăng hiệu quả làm việc.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
Có tất cả 40 phần mềm.