🖼️
🖼️
 • SysTools SQL Backup Recovery

 • SysTools SQL Backup Recovery là công cụ khôi phục các tập tin SQL .bak đã bị hỏng hoặc không truy cập được mà không gây ảnh hưởng đến toàn bộ dữ liệu.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • SysTools Excel to vCard Converter

 • SysTools Excel to vCard là giải pháp hữu hiệu để chuyển đổi danh sách liên lạc trên Excel sang tập tin vCard.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • SysTools Outlook to MBOX Converter

 • SysTools Outlook to MBOX là phần mềm chuyển đổi Outlook PST email sang định dạng MBOX để đọc và truy cập trên hệ thống email như Entourage, Evolution, Eduora, Thunderbird, Mackintosh,...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • SysTools Exchange Export/Import Wizard

 • SysTools Exchange Export/Import Wizard là phần mềm chuyển đổi hộp thư Exchange sang file PST hoặc chuyển đổi file PST vào hộp thư Exchange Server mà không làm mất thông tin.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • SysTools Lotus Notes to PDF Converter

 • SysTools Lotus Notes to PDF Converter là công cụ chuyển đổi Lotus Notes email từ NSF sang định dạng PDF chuẩn với tất cả các thư mục (Inbox, Drafts, Sent, Follow up, Junk Mail, Trash).
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • SysTools Zip Repair

 • SysTools Zip Repair là công cụ khôi phục các tập tin zip bị lỗi hoặc hỏng được tạo ra bởi WinZip, WinRar. Phần mềm này có thể khôi phục các file bị lỗi do virus tấn công, tắt hệ thống không đúng và nhiều nguyên nhân khác.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • SysTools PDF Bates Numberer

 • SysTools PDF Bates Numberer là phần mềm dùng để thêm thông tin liên lạc, văn bản, ngày giờ, chữ số… vào các trang hoặc tập tin PDF.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • SysTools Exchange BKF to PST

 • Exchange BKF to PST là công cụ dùng để nhập dữ liệu từ các tập tin Exchange .EDB, .STM và .LOG được sao lưu khi Exchange hạn chế người sử dụng truy cập dữ liệu hoặc khi NTBackup không thể mở và truy cập dữ liệu từ tập tin Exchange BKF.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • SysTools Word Repair

 • SysTools Word Repair là phần mềm khôi phục và sửa tài liệu Microsoft Word bị lỗi hoặc hỏng (gồm tập tin .DOC và .DOCX) đồng thời giúp cho người sử dụng tránh được việc mất dữ liệu văn bản quan trọng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
Có tất cả 43 phần mềm.