🖼️ SysTools Folder Lock Khóa tập tin và thư mục

🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • Hãy bảo vệ thư mục của bạn bằng SysTools Folder Lock – một tiện ích bảo vệ các tập tin và thư mục thông qua việc đóng và mở khóa, một ứng dụng dành cho nền tảng Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.053

🖼️ SysTools Split PST 4.2 Chia tách và quản lý file PST

🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • SysTools Split PST là công cụ giúp người chia tách file PST thành nhiều tập tin nhỏ hơn rất đơn giản và thuận tiện.
 • windows Version: 4.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 623

🖼️ SysTools Excel to Outlook 4.1 Xuất danh bạ từ Excel sang Outlook

🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • SysTools Excel to Outlook là công cụ chuyển đổi hoặc xuất danh sách từ Excel sang Outlook chỉ trong vài phút. Phần mềm cho phép bạn chuyển đổi file .CSV từ CSV sang Outlook một cách chính xác.
 • windows Version: 4.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.394

🖼️ SysTools Excel Recovery 2.5 Sửa chữa và khôi phục file Excel bị hỏng

🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • SysTools Excel Recovery là một công cụ tuyệt vời giúp người dùng loại bỏ lỗi và khôi phục lại tập tin Excel bị hỏng rất nhanh chóng.
 • windows Version: 2.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.397

🖼️ SysTools Docx Repair 3.5 Sửa chữa và khôi phục file MS Word Docx

🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • SysTools Docx Repair là công cụ hữu ích hỗ trợ người dùng sửa chữa và phục hồi tập tin MS Word Docx bị hỏng. Sau đó, lưu lại chúng ở định dạng Docx hoặc RTF.
 • windows Version: 3.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 816

🖼️ SysTools SharePoint Recovery 2.2 Khôi phục cơ sở dữ liệu SharePoint

🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • SysTools SharePoint Recovery là công cụ khôi phục SharePoint WSS để khôi phục lại các tập tin MOSS. SharePoint bao gồm nhiều thành phần như cơ sở dữ liệu, các trang web, và bộ sưu tập trang web,…
 • windows Version: 2.2

🖼️ SysTools Outlook Express Password Recovery 1.6 Khôi phục khôi phục mật khẩu Outlook Express

🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • SysTools Outlook Express Password Recovery là công cụ được thiết kế để khôi phục mật khẩu bị mất được cấu hình trong email client Outlook Express.
 • windows Version: 1.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 121

🖼️ SysTools Hyper-V Recovery 2.0 Khôi phục Windows Hyper-V bị hỏng

🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • SysTools Hyper-V Recovery là phần mềm khôi phục Windows Hyper-V bị hỏng, không thể truy cập dữ liệu từ tập tin VHD, cho dù các tập tin VHD trên phân vùng bị xóa, format hoặc thay đổi.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

🖼️ SysTools SQL Decryptor 1.0 Giải mã database mã hóa trong SQL server

🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • Systool SQL Decryptor là phần mềm được thiết kế để cho người dùng SQL để chuyển đổi dữ liệu được mã hóa sang database giải mã trong database SQL sever hoặc định dạng tương thích với SQL server.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 437

🖼️ SysTools EPUB to PDF Converter 1.0 Chuyển đổi ePub sang PDF

🖼️
 • Phát hành: SysTools Software
 • SysTools EPUB to PDF Converter - Công cụ chuyển đổi ePub sang PDF nhanh chóng.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

🖼️ SysTools Network Switch 1.0 Chuyển đổi giữa các mạng internet

🖼️
 • Phát hành: SysTools Software
 • SysTools Remote Switch là công cụ miễn phí mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi giữa các kết nối Internet khác nhau.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 137

🖼️ SysTools SQL Password Recovery Reset mật khẩu của SQL server

🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • SysTools SQL Password Recovery là phần mềm reset lại mật khẩu của SQL server và cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản người dùng mà không gặp bất kỳ sự hạn chế về mật khẩu bảo vệ nào.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 187
Có tất cả 44 phần mềm.