🖼️
 • SysTools Folder Lock

  Khóa tập tin và thư mục
 • Hãy bảo vệ thư mục của bạn bằng SysTools Folder Lock – một tiện ích bảo vệ các tập tin và thư mục thông qua việc đóng và mở khóa, một ứng dụng dành cho nền tảng Windows.
 • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • SysTools SQL Decryptor

  Giải mã database mã hóa trong SQL server
 • Systool SQL Decryptor là phần mềm được thiết kế để cho người dùng SQL để chuyển đổi dữ liệu được mã hóa sang database giải mã trong database SQL sever hoặc định dạng tương thích với SQL server.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • SysTools SQL Password Recovery

  Reset mật khẩu của SQL server
 • SysTools SQL Password Recovery là phần mềm reset lại mật khẩu của SQL server và cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản người dùng mà không gặp bất kỳ sự hạn chế về mật khẩu bảo vệ nào.
 • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
Có tất cả 43 phần mềm.