OST Converter Tool

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,7 MB
  • Lượt xem: 534
  • Lượt tải: 528
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/2000/XP/7X32/7X64
Giới thiệu

OST Converter Tool là một công cụ chuyển đổi các tập tin OST. OST là một tập tin lưu trữ, làm việc khi bạn không online.

OST Converter Tool v3.2

Bạn có thể nhận email, tin nhắn mới từ bạn bè, tự động trả lời email trong khi bạn đang offline.

Tuy nhiên, dữ liệu quan trọng có thể bị mất vì những thay đổi trong hộp thư Exchange Server, vì vậy bạn cần sử dụng SysTools OST Recovery.

Đó là phần mềm phục hồi OST, giúp bạn chuyển đổi từ OST sang PST.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.