SysTools Exchange BKF to PST

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 5,5 MB
  • Lượt xem: 318
  • Lượt tải: 311
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista/2008
Giới thiệu

Exchange BKF to PST là công cụ dùng để nhập dữ liệu từ các tập tin Exchange .EDB, .STM và .LOG được sao lưu khi Exchange hạn chế người sử dụng truy cập dữ liệu hoặc khi NTBackup không thể mở và truy cập dữ liệu từ tập tin Exchange BKF.

Exchange BKF to PST

Tính năng:

• Khôi phục dữ liệu EDB, STM và LOG từ các tập tin Exchange BKF.

• Khôi phục files BKF thành PST trong trường hợp Exchange gặp sự cố.

• Khôi phục toàn bộ dữ liệu như emails, journals, calendar entries, task, to do list,… thành định dạng PST.

• Bảo đảm độ an toàn cho thông tin sau khi chuyển đổi tập tin BKF của Exchange sang Outlook.

• Dữ liệu EDB sao lưu sẽ được chuyển đổi bằng chương trình xuất BKF của Exchange sang Outlook.

• Hoạt động cùng với Exchange/Outlook/Windows.

Yêu cầu hệ thống:

- Bộ vi xử lý: Pentium II 400 MHz.

- RAM: 64 MB.

- Ổ cứng trống: 10MB.

Đặng Hương

Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng trong đoạn video sau:

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.